Σχετικά

Το Έργο

 


Ο σκοπός του Aylon Film Archives είναι να συγκεντρώσει σε ένα διαδικτυακό αποθετήριο έναν σημαντικό αριθμό ψηφιοποιημένων φιλμ.


Το υλικό υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία, συντήρηση και ψηφιοποίηση και τέλος αποκτά την απαραίτητη ιστορική του τεκμηρίωση.

Με τη δυνατότητα της αναλυτικής αναζήτησης και τη βοήθεια ενός λεπτομερούς χάρτη και διαφόρων ακόμη εργαλείων, ο επισκέπτης μπορεί να εντοπίσει γρήγορα το θέμα που τον ενδιαφέρει, είτε για ψυχαγωγικούς είτε για επιστημονικούς λόγους. Η τεκμηρίωση βοηθά την καλύτερη κατανόηση του υλικού και την ένταξή του σε συγκεκριμένα ιστορικο-κοινωνικά πλαίσια καθιστώντας το σε έγκυρο και σημαντικό εργαλείο της επιστημονικής έρευνας. Το αποθετήριο αυτό στόχο έχει να γίνει ένα σημαντικό αρχείο κυρίως ερασιτεχνικών φιλμ (home movies) για τη μεταπολεμική Ελλάδα. 


Το διαθέσιμο υλικό περιλαμβάνει κινηματογραφικά φιλμ των τύπων 8mm, super 8, 9.5mm και 16mm. Πρόκειται για ερασιτεχνικά φιλμ που χρησιμοποιούνταν για οικογενειακή χρήση (home movies). Τα φιλμ καλύπτουν κυρίως τις δεκαετίες 1940-1980 και είναι γυρισμένα κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.


Η σημασία του κινηματογραφικού υλικού είναι πολύπλευρη. 

Από άποψη περιεχομένου, αρχικά, έχουμε πληθώρα ιστορικών κινηματογραφημένων γεγονότων από την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας, που έρχονται στο φως για πρώτη φορά ή από οπτικές γωνίες άγνωστες μέχρι στιγμής. Κατά δεύτερον, το μέρος του κινηματογραφικού υλικού που χαρακτηρίζεται ως «οικογενειακού περιεχομένου» προσφέρεται για κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές μελέτες, καθώς περιλαμβάνει γεγονότα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και των συνηθειών τους σε όλη την επικράτεια αποτυπώνοντας επίσης τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου στο πέρασμα σχεδόν μισού αιώνα. Παράλληλα, καθημερινές δραστηριότητες (ήθη και έθιμα, εργασία, λατρεία, σχολική ζωή, αθλητισμός, διακοπές, κ.ά.) που έχουν καταγραφεί στο φιλμ, δίνουν την ευκαιρία για μελέτη σε ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα λειτουργώντας ως ερευνητικά εργαλεία.


Συνολικότερα, η μοναδικότητα του υλικού αυτού, πέρα από το περιεχόμενο, έγκειται και στη λήψη του. Σε αντίθεση με άλλα αρχεία φιλμ στα οποία το υλικό είναι προϊόν εντεταλμένης δραστηριότητας από κάποιον φορέα ή οργανισμό, στη δική μας περίπτωση έχουμε υλικό τραβηγμένο από ιδιώτες που βρέθηκαν σε συγκεκριμένη στιγμή σε ένα σημείο, είτε από τύχη είτε από ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν κάτι και να το καταγράψουν. Αυτό είναι σημαντικό διότι το βλέμμα μέσα από την κάμερα του απλού παρατηρητή διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από του θεσμοθετημένου εικονολήπτη ο οποίος συχνά προχωρεί και σε σκηνοθεσία του θέματός του. Ο απλός παρατηρητής συλλαμβάνει πτυχές που η «επίσημη» κάμερα αγνόησε ηθελημένα ή μη. Παρέχει οπτικές άγνωστες και συχνά πιο ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα σε βάθος χρόνου όταν το υλικό αποκτά ιστορική αξία. Επιπροσθέτως, βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα των ανθρώπων οι οποίοι είτε οικείοι του δημιουργού είτε περαστικοί, αισθάνονται πολύ πιο ελεύθερα μπροστά στον φακό, χωρίς το στυλιζάρισμα και την αμηχανία που επιβάλλει συνήθως ο φακός ενός πρακτορείου ή ενός καναλιού. 


Πρόκειται ουσιαστικά για την κοντινότερη στην πραγματικότητα κινηματογραφική εμπειρία, που με την κατάλληλη τεκμηρίωση μπορεί να αποτελέσει ένα μοναδικό και πολύτιμο αρχείο για την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας και όχι μόνο.